Кампания “4 от 5” за ранно разпознаване на възпалителната болка в гърба

Проектът е насочен към пациенти, невролози, ОПЛ, ортопеди и травматолози и други специалисти за ранно разпознаване на симптомите на възпалителната болка в гърба.

Повече информация може да прочетете в съобщението от Българско дружество по ревматология публикуването по-надолу.

[208 / 07.08.2015] Писмо до НЗОК относно одобряване и влизане в сила на нови изисквания за лечение с биологични лекарства от 01.08.2015г.

ОПРЗБ Изх. № 108/06.08.2015
БСБББ – АС Изх. № 208 / 06.08..2015г.

Управител НЗОК – 15-99-14/07.08.2015
Надзорен съвет – НС-12-00-29/07.08.2015

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

КОПИЕ ДО НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

 

Относно: Влизането в сила от 01.08.2015г на нови “Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболнична помощ”.
Уважаеми г-н Управител,

На 24.07.2015г. в сайта на НЗОК беше публикувано съобщение със заглавие “ИЗИСКВАНИЯТА НА НЗОК ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА РЕВМАТОЛОГИЧНО БОЛНИТЕ НЕ СА ОТМЕНЕНИ”. В същото, информирате обществото, че “...Изискванията ще влязат в сила от 17 август 2015 г. Отлагането е поради изявена готовност от страна на проф. д-р Рашо Рашков, национален консултант по ревматология, председател на Българското дружество по ревматология и началник на клиника по неврохиругия, проф. д-р Румен Стоилов – началник на отделение „Възпалителни ставни заболявания“, проф. д-р Златимир Коларов – началник на отделение „Системни заболявания на съединителната тъкан“, и група водещи ревматолози от клиники в цялата страна да прецизират медицинските изисквания за лечение на пациентите, които са от тяхната висока компетентност…….. “.

На 03.08.2015г. на сайта на НЗОК сте публикували одобрени с ваш подпис и печат “Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболнична помощ” в сила от 01.08.2015г..

Настояваме да ни отговорите на  следните въпроси:

  1. Какви са причините да не се спази посоченото в публикацията на официалния сайта на НЗОК на 24.07.2015г., а именно влизането в сила на измененията от 17.08.2015г.?
  2. Проведена ли е среща между НЗОК и водещи ревматолози след публикуването на съобщението в официалния сайт на НЗОК на 24.07.2015г. за прецизиране на медицинските изисквания и ако такава е проведена какъв е резултата от нея, защото в посочените изисквания, които са в сила от 01.08.2015 не е направена никаква промяна?
  3. Защо новите Изисквания са одобрени и подписани въпреки, че същите бяха свалени от сайта на НЗОК на 24.07.2015г?
  4. Спазен ли е 14-дневния срок за обществено обсъждане на промените в „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболнична помощ”?

Настояваме “Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболнична помощ” в сила от 01.08.2015г. да бъдат обявени за невалидни, докато не се спазят добрите практики за въвеждане на промени, а именно, докато не се проведат необходимите консултации и обсъждания между представители на организациите на  хората с ревматични заболявания, водещи ревматолози и експерти от НЗОК.

Предлагаме хората с ревматоидни заболявания, които имат нужда от горепосочената терапия, да получават необходимото лечение съгласно “Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ”, в сила от 01.03.2014г.

Роза Чеглайска
Председател на УС на АПРА

Боряна Ботева
Зам.председател на УС на ОПРЗБ

Живко Янков
Председател на УС на БСБББ

[download id=”90″]

Изисквания на НЗОК при лечение на анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ [150 / 13.05.2013] [15-02-24/13.05.2013]

БСБББ – АС изх. № 150 / 13.05.2013

НЗОК вх. № 15-02-24/13.05.2013

До д-р ПламенЦеков

Управител на Национална Здравноосигурителна каса

До проф. д-р Рашо Рашков

Национален консултант по ревматология

Председател на Българското дружество по ревматология

Относно: Изисквания на НЗОК при лечение на анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

Уважаеми д-р Цеков,

Уважаеми проф. Рашков,

На 27 април, 2013 г., в гр. Шумен се проведе III-тата Национална среща на хора с болест на Бехтерев, организирана от Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев. В събитието взеха участие както пациенти с това заболяване от цялата страна, така и специалисти в областта на ревматологията, които обсъдиха важни теми като своевременен достъп до ревматолог и лечение, терапевтични подходи, ролята на физиотерапията и рехабилитацията, както и психосоциални проблеми на хората с тази диагноза.

Като основни проблеми пред пациентите с това заболяване продължават да се отчитат:

–           късната диагноза, която средно отнема 8-9 години след първите симптоми на болка в гърба. Много често в този период пациентите са лекувани без правилна диагноза (напр. дископатия, изкривяване и т.н.) или попадат на грешни специалисти – невролози и ортопеди, преди да попаднат при ревматолог, който да постави правилната диагноза;

–           затруднен и лимитиран достъп до биологична терапия, която в световен мащаб се счита за най-ефективна от гл.т. на контрол на това заболяване, подобряване качеството на живот и осигуряване на дълготраен терапевтичен ефект от лечението. В България едва под 3% от нуждаещите се пациенти имат достъп до биологично лечение, като този процент е 15% средно за Западна Европа, вкючително и за Гърция.

Уважаеми д-р Цеков,

Уважаеми проф. Рашков,

Болестта на Бехтерев, засяга млади хора в работоспособна възраст (18 -35 г.) и за нас, пациентите с тази диагноза е важно да имаме своевременен достъп до адекватно лечение и рехабилитация, за да бъдем активни граждани с принос за икономиката на страната и да не бъдем изолирани от трудовата и социална среда.

В тази връзка и в контекста на наложилите се през последните години в Европа добри клинични практики в диагностиката и лечението на  възпалителните артропатии, се обръщаме към вас с настоятелна молба за:

1.         Преразглеждане на действащите изисквания на НЗОК при лечение на анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти, за да бъде дадена възможност и на пациенти, които все още нямат изменения, видни на рентгенова снимка, но имат възпаление, доказано чрез изследване с ядрено магнитен резонанс (ЯМР) да се лекуват с биологични средства, в случаите в които лекуващия ги ревматолог прецени, че това е най-подходящата терапия за тях;

2.         Въвеждане на алгоритъм и при необходимост актуализация на действащите стандарти и регламенти за работа на ОПЛ, с цел хора със симптоми на болка в гърба да бъдат насочвани първо към консултация с ревматолог и едва след това, при необходимост, към други специалисти;

3.         Въвеждане на по-ясен механизъм, който да облекчи административната процедура и да позволи на пациентите да проследяват процеса на одобрение на протоколите,за да не се допуска забавяне или прекъсване на лечението им.

Считаме, че тези изменения и допълнения ще подобрят качеството на лечение и живот на пациентите с Бехтерев и се надяваме на своевременно становище и решение от ваша страна.

С уважение,

Живко Янков

/ Председател на УС БСБББ – АС /

Лекарите почиват, ревматологичните заболявания – не

Вчера, 4 юли, 2012 г., бяхме информирани, че специализираните лекарски комисии, които издават експертни лекарски решения за лечение с биологични средства (антицитокинови препарати) на хора с ревматологични заболявания, ще намалят работното си време през лятото. За обслужването на  всички хора, нуждаещи се от такова лечение, експертните лекарски комисии (ЕЛК) заседават всяка седмица.

У нас има три експертни специализирани комисии, които работят с пациенти с ревматологични заболявания – болест на Бехтерев, рематоиден артрит,  псориатичен и ювенилен артрит, нуждаещи се антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ . Те обслужват хората с тези болести от цяла България и са локализирани в София, Пловдив и Варна (УМБАЛ “Св.Иван Рилски”, в София, УМБАЛ “Св.Георги” в Пловдив и УМБАЛ “Св.Марина” – Варна). Дейността на тези комисии е свързана с одобряване на хората с ревматологични заболявания и обработване и издаване на експертни лекарски решения за отпускане на биологични средства, които след това се внасят в НЗОК.  ЕЛК  не се координират от държавните институции, а се назначават от директорите на лечебни заведения. Работното време на ЕЛК се определя от членовете на комисиите. За този труд, лекарите не получават заплащане.

Невъзможността за явяване пред ЕЛК, която административно е единственият орган, упълномощен от държавата да разрешава лечение с лекарствата, които има дълготраен ефект и могат да спрат инвалидизирането, е абсолютно недопустимо нарушаване на правата на хората с ревматологични заболявания, които се борят всекидневно с болката.

Така, лечението им ще бъде забавено, което може да доведе до усложнения и сериозни последствия за здравето.

Експертната лекарска комисия в София ще заседава веднъж през юли и август и ще поднови нормална си ежеседмична дейност на 13-ти септември. Комисиите в Пловдив и Варна ще имат две заседания през юли, а през август ще почиват до средата на септември.

Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев и Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България, са готови да предприемат сериозни мерки по проблема с ЕЛК. Отказваме да приемем, че лечението на хора с ревматологични заболявания може да бъде прекъснато по подобни административни причини.

Напомняме на институциите в България, че хората с ревматологични заболявания продължават да боледуват дори по време на летните отпуски! Основно право на хората в България е правото на достъпно здравеопазване, следователно дейността на ЕЛК и НЗОК по осигуряване на лечението на нуждаещите се с антицитокинови препарати би следвало да е приоритет за институциите целогодишно.

БСБББ – АС