[167/27.01.2014] Писмо относно създаване на втора Експертна лекарска комисия в гр. Пловдив

НЗОК вх. № 15-02-7/27-01-14

БДР вх. № 17/27.01.2014

изх. номер 167 / 24.01.2014 г.

До:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Копие до:

ПРОФ. РУМЕН СТОИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДР

 

Относно: Създаване на втора Експертна лекарска комисия в гр. Пловдив

Уважаема г-жо Управител,

Към текущият момент хора, които имат нужда от лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ, кандидатстват за издаване на Експертни лекарски решения в гр. София, Пловдив и Варна.

Поради огромната нужда от лечение на хора с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ и наличието на достатъчен брой специалисти-ревматолози считаме, че създаването на втора Експертна лекарска комисия в гр. Пловдив ще подобри качеството на лечение и живот на хората с болест на Бехтерев, ревматоиден артрит и псириатричен артрит в Пловдив и региона.

Ревматичните заболявания са най-голямата група хронични заболявания в Европа. Има над 200 различни вида ревматични заболявания, като най-често срещани са болест на Бехтерев, ревматоиден артрит, лупус, псориатричен артрит и други. В България няма статистика за броя на хората, които са засегнати от тези проблеми. Въпреки това средно за Европа от болест на Бехтерев страдат 0.6% от населението, от ревматоиден артрит от 0.6 до 1% и от псориатричен артрит 0.3%. Това означава, че само от тези заболявания, които посочихме, в Югоизточна България страдат около 30 000 души.

Надяваме се молбата ни да бъде удовлетворена.

24.01.2014г.

С уважение,

инж. Живко Янков
/председател на УС БСБББ – АС/

[download id=”46″]

Запитване за работен график през летните месеци на ЕЛК за издаване на ЕЛС

Отговор 23.07.2013г. График на ЕЛК УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна – натиснете тук за да прочетете писмото

Запитване до Директорите на

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” – София

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна

относно: Работен график на експертни лекарски комисии за издаване на експертни лекарски становища за лечение с антицитокинови лекарствени продукти през летните месеци.

Уважаеми г-н Директор,

Обръщаме се към Вас във връзка с работата на ЕЛК за издаване на ЕЛС за лечение с антицитокинови лекарствени продукти. През последните 3 години по време на летните месеци имаше практика комисиите съставени от специалисти – ревматолози, да не работят през месеците на втората половина на м. юли, целият м. август и първата половина на м. септември. Това водеше до прекъсване на медикаментозната терапия по административни причини.

В тази връзка като ръководител на лечебното заведение искаме да приложите контрол за осигурявяне на работата на комисията по време на летните месеци, което ще гарантира навременно осигуряване на издаване на Експертни лекарски становища без които не може да се осигури антицитокинова терапия за хора с анкилозиращ спондилит, ревматоиден и псориартричен артрит.

Разчитаме на вашето съдействие и очакваме да ни изпратите работния график на ЕЛК.

С уважение,

инж. Живко Янков

* запитването е направено на официалните електронни пощи на медицинските заведения. Копие са получили ръководителите на ревматологичните отделения.

Писмо до НЗОК и МЗ за липса на редовни Експертни лекарски комисии през летните месеци

Писмо до Министерство на здравеопазването:

Писмо до Национална здравноосигурителна каса: