Tag: епикриза работоспособност

  • РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК МОГАТ ДА СЕ ОБЖАЛВАТ И В СЪДА

    Решенията на ТЕЛК са индивидуални административни актове и пораждат редица права и задължения. Като такива те могат да се обжалват както по административен ред – пред Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), така и по съдебен ред (пред съответния окръжен съд). От момента, в който влязат в сила (т.е. станат необжалваеми), те са задължителни за всички лица,…