[в сила от 01.05.2012] Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

В сила от 01.05.2012 са новите “Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ”.

При подаване на документи се уверете, че вашият ревматолог има последните изисквания на НЗОК.

От тук може да изтеглите оригиналеният линк към документа намиращ се на сайта на НЗОК.

[В сила от 01.04.11] Изисквания за лечение с биологични (антицитокинови) лекарства

ИЗТЕГЛИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ (АНТИЦИТОКИНОВИ) ЛЕКАРСТВА В СИЛА ОТ 01.04.11 ТУК

В сила от 01.04.11 са влезнали нови изисквания за лечение с биологични средства. Промените спрямо до сега действащите изисквания са 2:

  1. В новите изисквания има нова ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3, СТР.6), която трябва да се попълва при започване/продължаване на протокол. Бъдете внимателни, коя декларация попълвате. При внасяне на старата декларация, НЗОК може да отложи издаването на протокол.
  2. Другото изменение, което е важно да знаете е, че вече вашият лекуващ ревматолог трябва да пази цялата ваша документация свързана с подаваните от вас документи за лечение с биологични (антицитокинови) лекарства. Тоест за да бъде всичко наред и да помогнете на вашият лекар, нашата препоръка е преди да подадете документите си в РЗОК да направите 2 копия на всички документи (етапни експертизи, BASDAI, лабораторни изследвани, експертни становища и амбулаторни листове). След като направите копия трябва да дадете едно от тях на вашият ревматолог.

ИЗТЕГЛИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ (АНТИЦИТОКИНОВИ) ЛЕКАРСТВА В СИЛА ОТ 01.04.11 ТУК

Отговор НЗОК 15-02-61 / 22.12.2010

Отговор на НЗОК във връзка със запитване отправено на сдружението. Прочети запитването тук.

ИЗТЕГЛИ НА PDF ТУК