Tag: инвалидазация

  • Становище за подобряване на организацията и оптимизиране на дейността на медицинската експертиза

    ИЗТЕГЛИ СТАНОВИЩЕТО В PDF Изходящ номер: 003954 Дата: 14.05.2012 ДО:                                                        ИНЖ.  ТОTЮ  МЛАДЕНОВ                                                        МИНИСТЪР  НА                                                        МИНИСТЕРСТВО  НА  ТРУДА  И                                                        СОЦИАЛНАТА  ПОЛИТИКА                                                        НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ                                                          …