Tag: инвалидизация

  • Ранната диагностика ще спаси много болни от Бехтерев от инвалидизация

    Живко Янков: Ранната диагностика ще спаси много болни от Бехтерев от инвалидизация При поява на хронична болка, продължаваща повече от три месеца, пациентът трябва задължително да се консултира с ревматолог Ранната диагностика ще спаси много болни от Бехтерев от инвалидизация. Това обяви председателят на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ) Живко Янков…