Tag: информация

  • В брой 3 (10) / 2013 на Информационен бюлетин четете…

    [download id=”31″] Последни промени в закони и наредби; Кратко резюме от проведеното общо събрание на БСБББ – АС; За новите изисквания за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г. Резюме регионален форум “Сега вече знаете” Варна 2013; Писмо на ОПРЗБ и…