[МАЛКАТА ГОЛЯМА КРАЧКА] БСБББ има положително решение в КЗД

Мили приятели,

На първа инстанция (Комисия защита от дискриминация) Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев има положително решение. Пълният текст на делото може да видите в прикачения файл.

[download id=”20″]

[download id=”20″]

 

 

Предложение НЗОК – отлагане издаване на протоколи [92/18.03.2011]

изх. № 92 / 18.03.2011
МЗ вх. № 63-00-37/23.03.2011
НЗОК вх. № 15.02-2/23.03.2011

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

ДО ДИРЕКТОРА
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ – АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ

Уважаема госпожо Директор,

Обръщаме се към Вас по повод възникнали проблеми с получаването на протоколи за лечение с антицитокинови лекарствени продукти за болни от болестта на Бехтерев.
Членове на сдружението, които кандидатстват пред НЗОК за продължаване на лечение с антицитокинови лекарствени продукти (протокол 1Б) наскоро бяха уведомени с писма, че се отлага вземането на решението за отпускане на лекарствата с мотива: “Не са представени контролни изследвания след завършване на курса на лечение“
Имайки предвид естеството на терапията с антицитокинови лекарствени продукти считаме, че е недопустимо да се отлагат решения или да се изисква от пациентите да представят изследвания след изтичане на 180 дневният срок на протокола. Съображенията ни са следните:

  1. Двата медикамента, с които се лекуват пациенти с болест на Бехтерев се закупуват в аптеките, на база на издаденият от НЗОК протокол, на всеки 30 дена. Тоест по протокол всеки има право да получи 6 опаковки от съответният медикамент. Сметките показват, че при положениe, че пациентът  закупи първата опаковка на първият ден от получване на протокола, то последната трябва да бъде закупена  на 151 ден. Това автоматично означава, че остават 29 дена в който той няма да има лекарство.
  2. Срокът, в който НЗОК издава протокол за продължение на лечение с антицитокинови медикаменти е 30 дена.
  3. Екпертни лекарски комисия заседават един ден от седмицата, и то само в градовете София, Пловдив и Варна. Това означава, че в най-лошия случай пациента може да загуби 7 дена, докато мине такава комисия.
  4. Екпертни лекарски решения се издават в 7 (седем) дневен срок след явяването пред експертна лекарска комисия.

Взимайки под внимание горепосочените данни можем да заключим, че пациент може да остане без лекарство за 73 дена без да има никаква вина и така да му се прекъсне терапията поради административни причини. Искаме да Ви обърнем внимание върху опасността от създаване на антитела в организма срещу лечението и така то може да стане неефективно. Все пак биологичните средства са специфични медикаменти и приемът им крие съществени рискове. Сред пациентите има и такива, които не се повлияват от два или повече такива медикамента. Трябва да се има предвид и фактът, че без лечение заболяването започва да прогресира, което е проблем не само от здравословен, но и от психологически характер и за болния, и за неговите близки.

Нашите предложения са следните:

  1. В изискванията за лечение с антицитокинови лекарствени продукти да се упомене, че пациента може да кандидатства за продължение на лечение с антицитокинови медикаменти пред експертна лекарска комисия, след закупуването на последната опаковка от предписаното му лекарство тоест още на 151-ят ден от протокола.
  2. Срокът за издаване на протокол от НЗОК за продължаване на терапията с антицитокинови лекарствени продукти (протокол 1Б) да бъде 14 дена. Целта е да се направи всичко възможно лечението на пациента да не се прекъсва поради административни пречки.

Надяваме се че, горепосочените от нас данни ще бъдат взети под внимание и ще бъдат направени съответните корекции в изискванията за продължение на лечение с антицитокинови лекарствени продукти.
Ръководството на БСБББ – АС изразява своята готовност за участие и предложения по проблема за условията за лечение на болни от болестта на Бехтерев.

18.03.2011г.
София
С уважение,
Боряна Ботева
/зам. председател БСБББ – АС/

ИЗТЕЛИ ЖАЛБАТА В PDF ТУК

СТАНОВИЩЕ на БСБББ – АС за венозните биологични агенти

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВОПАЗВАНЕТО Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

ДО НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА

СТАНОВИЩЕ

ОТ

БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

ИЗХ. НОМЕР – 72/2010

ВХ. НОМЕР МЗ – 6300141 / 11.11.2010

ВХ. НОМЕР НЗОК – 150253 / 11.11.2010

Уважаеми д-р Константинов /д-р Нешева/,

С това становище искаме да Ви обърнем внимание на проблем в нормативната база, която засяга болните от болестта на Бехтерев, както и други ревматологични заболявания. Става въпрос за венозната антицитокинова медикаментозна терапия, която се прилага за спиране на възпалителният процес при пациентите с горепосочените заболявания

С днешна дата такова лечение става възможно да се ползва, чрез кандидатстване за протокол според изискванията на НЗОК за лечение с антицитокинови лекарствени продукти. Всички антицитокинови лекарствени продукти независимо дали се прилагат върху пациента подкожно или венозно в момента са достъпни за пациента, поради факта, че се намират в Приложение 1 на позитивния лекарствен списък.

Смятаме, че има сериозен пропуск в нормативните уредба, тъй като венозните лекарствени продукти следва да се прилагат в болница и под лекарско наблюдение. От това, следва че те трябва да минат в Приложение 2 на позитивния лекарствен списък. Именно тук, виждаме сериозния проблем в наредбите. Ако тези лекарства бъдат преместени от Приложение 1 към Приложение 2, то пациентите няма да имат възможност да се лекуват , кандидатствайки за протокол от НЗОК според изискваният за лечение с антицитокинови лекарствени продукти. Минавайки към Приложение 2, те моментално попадат в клинична пътека, която се плаща от НЗОК в пъти по – малко от реалната стойност на медикамента. Разликата ще трябва да се доплаща или от пациента или от лечебното заведение.

Предлагаме на този етап въпросните медикаменти да останат в Приложение 1, което ще даде възможност на пациентите, които в момента се лекуват да не прекъсват терапията си (което е от изключителна важност при приемането на биологични средства). Особено сериозен е проблемът при хора, които се повлияват само от такива лекарства – те ще бъдат оставени без лечение, което им се полага. Така се застрашава не само здравословното им състояние, но се нарушават и правата им.

Изказваме своята готовност да се отзовем на Ваша покана, при желание от да ни включите в екипа, който ще работи по този случай.

Настояваме за сериозно разглеждане на проблема, който Ви описахме. Разчитаме на вашия професионализъм и очакваме в най – скоро време ситуацията да се реши в полза на пациентите.

11.11.2010г.

гр. София

С уважение,

ЖИВКО ЯНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ БСБББ – АС