Tag: министерство на здравеопазването

  • Министерсво на здравеопазването не било отговорно за лечението

    МЗ и КЦР размотават Комисията за защита от дискриминация Според процесуалния представител на министерство на здравеопазването по производство пред Комисията за защита от дискриминация (КЗД), министърът на здравеопазването не е отговорен субект за гарантиране качествено, достъпно и пълно лечение на задължително здравно осигурени български граждани. Това заяви юрисконсулта на МЗ пред Комисията за защита от…