Регионален форум “Сега вече знаете” – Велико Търново 2012

На 10.11.2012 (събота) във Велико Търново от 13:00ч. в хотел “Панорама” се проведе последният за тази година регионален форум за 2012 година “Сега вече знаете”.

Програмата започна с лекция на д-р Стоян Тодоров ( специалист по ревматология, МБАЛ – Шумен, Началник Ревматологично Отделение) на тема “Инвалидизиращи артропатии в ревматологията – диагноза,съвременно лечение,профил на безопасност!”

По време на лекцията беше дадена информация за Серонегативни спондилоартропатии (SpA), рисковите фактори, прогресията на заболяването, връзката между болестта на Бехтерев и увеит, начините на лечение, начините на оценка за прогресия на заболяването, сравнение между ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит, значението на рехабилитацията при лечение, профил на безопастност и беше обънато внимание, че при получаване на проблеми винаги трябва да се уведомява лекуващият ревматолог.

След лекцията на д-р Стоян Тодоров участниците дискутираха теми свързани с ежедневната борба, която се води, сподели се опит със справяне с болката, поставиха се цели за следващата регионална среща и бяха дискутирани теми по които сдружението да работи през 2013 година.

Сдружението изказва своите благодарности на всички участници, които направиха срещата във Велико Търново реалност.

До нови срещи и бъдете добри към себе си и хората около вас!

Отзиви:

Янтра Днес “Пациенти с болестта на Бехтерев искат повече дни за рехабилитация”

Янтра Днес“Д-р Стоян Тодоров, началник на отделението по ревматология в МБАЛ – Шумен: “Стресът, химизираната храна и инфекциите натискат спусъка на ревматичните заболявания””

в-к Борба“Ревматични заболявания мъчат 100 000 българи, проблемът вече става социален”

Фрамар “По неофициални данни над 30 000 души в България страдат от болестта на Бехтерев”

Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда

На 28.09.2012г. в Хотел ПАРК БАЧИНОВО се проведе семинар на тема “Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда”

Документален филм: „Животът ми с Мускуло-скелетно заболяване – Пътят” 

Лектор: доц. Божидар Ивков: „Преживяване на хроничната физическа болка при ревматичните заболявания”

д-р Родина Несторова – специалист ревматолог доболнична помощ – „Мускуло-скелетни заболявания и качеството на живот” и „Епидемиология на мускуло-скелетните заболявания и достъп до лечение”

Документален филм: „Животът ми с Мускуло-скелетно заболяване – болката е учител”

д-р Татяна Ангелова – директор на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация „Овча купел” – „Рехабилитация при заболявания на опорнодвигателния апарат”

Ваня Савова – психолог: „Скрита болка – психо-социални проблеми на хората с ревматични заболявания”

Снежана Божинова, Боряна Ботева: „Ролята на пациентските организации при решаване на проблемите на хора с мускулно-скелетни заболявания”

http://tv7.bg/weekend-s-mia-santova/VideoDetails&id=9463462
http://www.zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=rw9lvyyfRxg%3D
http://www.zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?share=facebook&evntid=56087
http://www.duma.bg/duma/node/40170
http://rummarinova.blogspot.com/2012/09/38.html
http://zorica6.log.bg/article.php?article_id=140618
http://duma.bg/sites/default/files/pdfs/Duma_232_2012.pdf (стр.16)

Сдружението изказва своите благодарности на Федерация Български пациентски форум, ПР Агенция “ИВ”,  The Work Foundation за организацията на семинара и невероятната подкрепа за всички хора с болест на Бехтерев и мускулно – скелетни заболявания.

БСБББ – АС