Tag: наредба медицинска екпертиза

  • Дефинитивно състояние – запитване НОИ

    изх. № 90 / 14.02.2011 ДО Г-ЖА ХРИСТИНА МИТРЕВА УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ЗАПИТВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ Уважаема г-жо Митрева, Във връзка със зачестилите въпроси от членове на БСБББ-АС относно понятието “дефинитивно състояние“, използвано в  Наредбата за медицинска експертиза (Приета с ПМС № 87 от 5.05.2010 г., обн.,…