Tag: наредба телк

  • Искане РЗИ – Пазарджик относно пожизнен ТЕЛК

    Изх. №  101 / 26.04.2011 г. РЗИ вх. № 1 – 2320 / 26.04.2011 г. ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 4400 гр. ПАЗАРДЖИК ул . БОЛНИЧНА № 17 ИСКАНЕ от ХРИСТО НИКОЛОВ ВЪЛКОВ Областен координатор на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит Област Пазарджик , Община Пазарджик  гр. Пазарджик бул.…

  • ТЕЛК дискриминира пациенти заради липса на техника

    ТЕЛК не взема под внимание рентгенови снимки, които пациентите предоставят на диск. За това алармираха пациенти и лекари в Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев. Пациент с това заболяване се е явил на редовен преглед в Комисията и е предоставил рентгенова снимка на компютърен диск. Представителите на ТЕЛК, обаче, са заявили, че не…