[200 / 27.05.2015] – Писмо до НОИ за достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ за отказани болнични листи от началото на 2015г.

Изх. № 200 / 27.05.2015г.

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ДО
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

ДО
ПОДУПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Г-ЖА ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ за отказани болнични листи от началото на 2015г.

 

Уважаеми г-н Ивайло Калфин,

Уважаеми г-н Бисер Петков,

Уважаема г-жо Весела Караиванова – Начева,

 

Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска цел в обществена полза.

Сдружението е член на ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation) международна пациентска организация, както и в България на Федерация Български Пациентски Форум, която е една от четирите национално представени пациентски организации по смисъла на чл. 86 от Закона за здравето.

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:

 1. Колко болнични листи са отказани от началото на 2015г. от НОИ;
 2. Причини за отказани болнични листи;

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков
Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”80″]

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2015 г.

noiНационалният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 31 март (вторник) започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2015 г. Повече информация може да прочетете на сайта на НОИ. Натисни тук.

Сдружението ще започне осигуряването на Настанителни писма за хората, които са се записали за групова рехабилитация по НОИ.

 

Отговор [173 – 05.06.2014] – Писмо до НОИ относно ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Запознайте се с отговора на Надзорен съвет на НОИ относно Писмо до НОИ относно ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация (173/05.06.2014г.)

Изтегли от тук:

[download id=”56″]

[173 – 05.06.2014] – Писмо до НОИ относно ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Изх. номер 173 / 05.06.2014 г.

НОИ 15-02-37/06.06.14г.

До:

Г-н Димитър Манолов

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

 

Относно: НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) за профилактика и рехабилитация

Уважаеми г-н Манолов,

Предлагаме хората с експертно решение от ТЕЛК за общи заболявания и степен на увреждане, с болест на Бехтерев да имат достъп до парични помощи по програма за профилактика и рехабилитация на НОИ независимо дали са навършили възраст по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.

Очакваме съдействие от ваша страна за иницииране на промяна в НАРЕДБА No 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация.

Очакваме Вашия отговор.

 

С уважение,

инж. Живко Янков
/Председател на УС БСБББ – АС/

[download id=”53″]

[от 31.03.2014г.] НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г.

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 31 март /понеделник/ започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г.
noi

Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2014 г., са в размер на 15 362 329 лв. Сумата е същата като през миналата година. Предвижда се през тази година около 39 200 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Програмата е с продължителност от 10 дни като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 51 заведения, изпълнители на програмата.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Освен това заболяването им трябва да е диагностично уточнено, за което към съответния момент лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация.

Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл.

Подробности за условия
та за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите в рубриката „Обезщетения” – “Профилактика и рехабилитация”.

Източник: НОИ

Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация

На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., дейността по профилактика и рехабилитация през 2014 г. ще се извършва в:

1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;

2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.

На свое заседание на 21 февруари 2014 г., с Решение № 2.1 от Протокол № 2, Надзорният съвет на Националния осигурителен институт определи условията за финансиране на дейността по профилактика и рехабилитация през 2014 г. и юридическите лица – изпълнители на дейността по § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Националният осигурителен институт сключи договори с 18 юридически лица за общо 51 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация:

1. “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София:

 • Хотел “Дружба”, гр. Банкя;
 • Хотел “Дружба 2”, гр. Банкя;
 • Хотел “Констанция”, в. Костенец;
 • Хотел “Калина”, к.к. Боровец;
 • Балнеохотел “Стряма”, гр. Баня;
 • Балнеохотел “Гергана”, гр. Хисар;
 • Балнеохотел “Свети Мина”, Бургаски минерални бани;
 • Почивна станция “Свети Мина – 2”, Бургаски минерални бани;
 • Почивна станция “Жива вода”, к. Сливенски минерални бани;
 • Балнеохотел “Велинград”, гр. Велинград;
 • Балнеохотел “Тинтява”, гр. Вършец;
 • Вила “Тинтява 2”, гр. Вършец;
 • Хотел “Люляци” , к. Люляци, гр. Габрово;
 • Климато-балнеолечебен хотел “Павел баня”, гр. Павел баня;
 • Балнеохотел “Загоре”, к. Старозагорски минерални бани;
 • Балнеохотел “Роза”, гр. Стрелча;
 • Хотел “Здравец”, гр. Тетевен;
 • Хотел “Диана”, парк Родопи, гр. Пловдив.

2. “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София:

 • филиал Нареченски бани, с. Нареченски бани;
 • филиал Павел баня, гр. Павел баня;
 • филиал Поморие, гр. Поморие;
 • филиал Сандански, гр. Сандански;
 • филиал Кюстендил, гр. Кюстендил;
 • филиал Момин проход, гр. Костенец;
 • филиал Овча могила, с. Овча могила;
 • филиал Велинград, гр. Велинград;
 • филиал Хисаря, гр. Хисаря;
 • филиал Баня, Карловско, гр. Баня;
 • филиал Баните, Смолянско, с. Баните;
 • филиал “Свети Мина”, гр. Вършец;
 • филиал Банкя, гр. Банкя.

3. Военномедицинска академия, гр. София:

 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, гр. Хисаря;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, гр. Банкя;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, гр. Поморие;

4. Медицински институт на Министерство на вътрешните работи, гр. София:

 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал гр. Хисаря;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал гр. Банкя;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал гр. Варна.

5. “Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново” ЕООД;

6. “Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД

7. Специализирана болница за рехабилитация “Здраве” ЕАД, гр.Банкя

8. “Специализирана болница за рехабилитация – Варна” АД

9. “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД

10. “Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД

11. “Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия” ЕООД

12. “Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД

13. “Специализирана болница за рехабилитация Мари” ЕООД

14. Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД

15. “Специализирана болница за рехабилитация по физикална и рехабилитационна медицина – Димина” ООД

16. „Специализирана болница за рехабилитация – Петрич“ ЕООД

17. „Специализирана болница за рехабилитация – Несебър“ АД

18. „Специализирана болница за рехабилитация – Родопи“ ЕООД