Tag: нрд

  • [195 / 17.01.2015] Писмо относно промени в кп 241 и 244 в НРД 2015

    Изх. № 195 / 17.01.2015г. ДО НАДЗОРЕН СЪВЕТ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ДО Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДО Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА УПРАВИТЕЛ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ДО Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ДО ПРОФ. ТРОЙЧО ТРОЕВ НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА