[224] Отговор Министър на здравеопазването, д-р Петър Москов

На линк отдолу може да се запознаете с отговор на МЗ, свързано с писмо на Омбудсман до тях и във връзка с наше писмо до Омбудсман 224 от 12.04.2016г.

Отговор-МЗ_2016-11-01_18-06-41

img_7315

img_7314
img_7316

[224 / 12.04.2016] Писмо до Омбудсман за среща

Вх. №: 3335/12.04.2016
Изх. № 224/12.04.2016

ДО:

Г-жа Мая Манолова
Омбудсман на Република България
гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон” № 22

ПОКАНА

От
Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит”
и
„Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев”

Уважаема г-жо Манолова,

Ние от Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” и „Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев” бихме желали да ви поканим на съвместна среща, на която да обсъдим следните точки, заложени в жалбата ни към Вас:

  1. Неизпълнение от страна на НЗОК и Надзорен Съвет на НЗОК на Определение № 1553 от 12.02.2016 г. на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/;
  2. Изисквания на НЗОК за диспансеризация и лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 – годишна възраст в извънболничната помощ;
  3. Имуществени и неимуществени вреди за пациентите, вследствие на изискванията на НЗОК за диспансеризация и случаите на отказ за започване и продължаване на последващ етап на лечение с биологични антиревматични лекарствени продукти;
  4. Сезиране на Общото Събрание на Колегиите на Върховен Административен Съд, относно тълкуване на Определение № 1553 от 12.02.2016 на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/.

          Ние пациентите с ревматични заболявания се надяваме да осъществим съвместната ни среща в удобен за Вас ден и час преди влизането на нови изисквания и критерии за лечение.

Дата:  08.04.16 г. , гр. София   

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”

Омбудсманът се застъпи за пациентите с ревматологични заболявания

Константин Пенчев препоръчва на МЗ 100% реимбурсация на биологичните средства

На 25-ти февруари 2011 г. Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) внесе жалба до Омбудсмана на Републиката заради проблема с доплащането за биологичните средства (антицитокинови медикаменти). Припомняме ви, че и до момента пациентите трябва да доплащат близо 600 лв. за тези лекарства, които са най-модерната терапия, прилагана за ревматоиден артрит, псориатичен артрит и болест на Бехтерев. За повечето пациенти тази сума е непосилна, което ги кара да се откажат от лечение.ОПРЗБ получи отговор от Омбудсмана, в който се казва:

“Проблемът, който излагате в жалбата си – невъзможността на десетки хиляди пациенти с ревматологични заболявания да получат адекватно лечение, поради високата цена на животоподдържащите антицитокинови медикаменти, ме накара да се застъпя за разрешаването му.”
Омбудсманът е дал своята препоръка на министъра на здравеопазването да бъде обсъдена 100-процентовата реимбурсация на биологичните средства.
“Надявам се, благодарение на вашата загриженост за съдбата на ревматологично болните и с предприетото от мен, да се направи една важна стъпка за подобряване на живота на значителен брой пациенти” – граждани на Република България”, пише още в писмото до ОПРЗБ.

Прочетете пълният текст на писмото тук.

Жалба до ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

вх. № 15-02-2/19.01.2011

изх. № 80 / 12.01.2011

ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОСПОДИН КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ЖАЛБА

ОТ

БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

Уважаеми господин Омбудсман,

Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев е крайно разтревожено заради нарушаване на правото на пациентите с ревматологични заболявания да се лекуват адекватно.

На 11.11.2010г. изпратихме сигнал до НЗОК (150253 / 11.11.2010) и Министерство на здравеопазването (6300141 / 11.11.2010) във връзка с предстоящо преместване на биологичните средства, които се вливат венозно от Приложение 1 в Приложение 2 на позитивния лекарствен списък. Въпреки нашият сигнал, този тип медикаменти бяха преместени в Приложение 2, тъй като се преливат венозно и според съответните институции не са подходящи за домашно лечение. При това положение се налага пациентът да бъде хоспитализиран всеки месец. Във връзка с промените вече е невъзможно получаването на лекарството от аптека ,както беше до момента. Медикаментът, чиято цена е около 3 000 лв. трябва да бъде закупуван със свободни средства на болницата, където е хоспитализиран болният и след време НЗОК да възстанови на лечебното заведение съответната сума.

В момента здравните заведения у нас се намират в изключително тежко финансово състояние и е малко вероятно някое от тях да поеме отговорност да заплаща скъпоструващи медикаменти, особено след като Здравната каса се оказва нередовен платец.

При някои от пациентите медикаментът може да бъде заместен с друго биологично средство от Приложение 1. Замяната на един биологичен медикамент с друг, обаче крие рискове за здравето на пациента. Смятаме, че не е редно здравето да се застрашава заради административни пречки.

При част от пациентите ефект върху развитието на заболяването имат само биологични средства за венозно приложение. Тези болни не са в състояние да търсят сами здравно заведение, което ще поеме  финансовата тежест, за да могат да получат необходимото животоподържащо лечение.

Уважаеми господин Омбудсман,

Биологичните средства са най-модерното лечение, което се прилага за ревматологични заболявания. Навсякъде в Европа те се поемат на 100% от държавата, като процедурите са бързи и опростени. Единствено у нас тези медикаменти се реимбурсират на 75%, а процедурите по получаването им траят с месеци. Поради тази причина болните в България са поставени в положение непрестанно да търсят средства, за да живеят нормално. Към това могат да се прибавят и административните пречки, посочени по-горе, които възпрепятстват използването на тези животоподдържащи лекарства, като с това се нарушава конституционното право на лечение и нормален живот.

До момента Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса по никакъв начин не помагат в борбата ни за по-добър живот на стотици хиляди български граждани страдащи от ревматологични заболявания.

Надяваме се на вашата бърза реакция по случая.

14.12.2010 г., гр. София

С уважение:

УС БСБББ – АС