Tag: позитивен лекарствен списък

 • Министерсво на здравеопазването не било отговорно за лечението

  МЗ и КЦР размотават Комисията за защита от дискриминация Според процесуалния представител на министерство на здравеопазването по производство пред Комисията за защита от дискриминация (КЗД), министърът на здравеопазването не е отговорен субект за гарантиране качествено, достъпно и пълно лечение на задължително здравно осигурени български граждани. Това заяви юрисконсулта на МЗ пред Комисията за защита от…

 • 801-ият остава без лечение

  Осемстотин и първият пациент остава без лечение – това е решила държавата, по отношение на пациентите с болест на Бехтерев, ревматоиден артрит и псориатичен артрит. Към момента нуждаещите се от лечение са 100 хиляди, според информация на Българско Сдружение на Болните от Болестта на Бехтерев. Държавата пък отпуска биологични средства едва за 800 човека. Това…

 • Уточнение към жалба до комисията по дискреминация

  изх. № 88 / 10.2.2011 ДО КЕМАЛ ЕЮП ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ УТОЧНЕНИЕ КЪМ ЖАЛБА ОТ БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ Уважаеми господин председател, С това писмо искаме да направим уточнение към жалба номер 14-30-9, внесена в Комисия за защита от дискриминация на 07.02.2011г. Считаме, че чрез решението, което Комисията…

 • Становище на НЗОК за сроковете на отпускане на протоколи за биологични средства

  Мили приятели, Цитираме сайта на НЗОК дословно: 16.12.2010 Уточнение на НЗОК във връзка с публикация в пресата Във връзка с публикация в пресата относно сроковете за отпускане на скъпоструващи лекарства с решение на Комисията по чл.78, т.2 от Закона за здравно осигуряване, НЗОК предоставя следната информация: Съгласно правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна…

 • Ревматично болни остават без лекарства

  Отново хиляди хора са лишени от животоподдържащи медикаменти. Поредният сигнал за липса на адекватно лечение провери Мария Ванкова: Става въпрос за пациенти с ревматологични проблеми. У нас те са хиляди. Животоподдържащите медикаменти, които се вливат венозно, вече не могат да се получават от аптеките. Така е решила Комисията по позитивен лекарствен списък. Тя е преместила…