Tag: преброяване лица с увреждания

  • ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ 1.02.2011 ГОДИНА

    Към 1.02.2011 г. призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 474 267 лица. От тях 9 039 са деца, а 465 228 са лицата на 16 и повече навършени години. Информацията за лицата с увреждания има важно национално значение за формирането на политики в областта на интеграцията на хората с увреждания и техните…