Tag: проучване 2011

  • Резултати от проучване на БСБББ – АС 2011

    За втора поредна година се проведе проучване сред хората с болест на Бехтерев. Целта на проучването е да се даде ясна представа за това как живеят и лекуват хора с болест на Бехтерев в България. Сдружението ще продължи да провежда проучването и през 2012 година. В изследването през 2011 година бяха включени нови въпроси, като:…