Tag: профилактика и рехабилитация

  • НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2015 г.

    Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 31 март (вторник) започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2015 г. Повече информация може да прочетете на сайта на НОИ. Натисни тук. Сдружението ще започне осигуряването на Настанителни писма за хората, които са се записали за групова рехабилитация по НОИ.  

  • НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г.

    На 15 март (петък) Националният осигурителен институт (НОИ) дава старт на програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г. Средствата, предвидени за нейната реализация през тази година, са в размер на 15 362 329 лв. Предвижда се в рамките на тази сума да бъдат отпуснати парични помощи за профилактика и рехабилитация на около 39 400…