Tag: ратификация на конвенция увреждания

  • Ратифицираха Конвенцията за правата на хората с увреждания

    В бр. 12 от 10.02.2012 година на Държавен вестник е публикуван Закон за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания  на ООН. На 26.01.2012г. парламентът гласува ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с уреждания. С този акт България се присъединява към мнозинството от държави – членки на Европейския съюз, които са ратифицирали…