Отговор Министерство на здравеопазването за липсата на компютърна техника в ТЕЛК

Отоговор на наше запитване. Натисни тук за да прочетете.

ИЗТЕГЛИ ОТГОВОРА НА PDF ТУК

Становище на БСБББ – АС до НЕЛК във връзка с разчитането на дигитални ренгенови снимки

изх. № 95 / 05.04.2011
НЕЛК вх.  № 248 / 08.04.2011

До Директора на НЕЛК

Д-р К.Райчев

СТАНОВИЩЕ

от

Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев

Уважаеми д-р Райчев,

По повод на отговор от ваша страна на писмо от Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев с изх.номер I 1532 от 24.03.2011 г., Ви информираме, че става дума за ТЕЛК за общи заболявания – София област – 2310 в УМБАЛ “Св.Анна”, София. Тъй като са подавани сигнали и от други пациенти, настояваме за проверка по случая от Ваша страна, както и за повече прозрачност относно обурудването и проблемите на ТЕЛК във връзка с разчитането на дигитални рентгенови снимки.

София, С уважение,

05.04.2011 г.

Боряна Ботева
(Зам.-председател  УС  БСБББ-АС)

 

Писмо НЕЛК [91/21.03.2011]

изх. № 91 / 21.03.2011
МЗ вх. № 63-00-36/22.03.2011
АМО вх. № М005-91-11/22.03.2011
НЕЛК вх. № 203 / 23.03.2011

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

ДО ДИРЕКТОРА НА НЕЛК
Д-Р КЪНЧО РАЙЧЕВ

АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ
Д-Р ЗЛАТИЦА ПЕТРОВА

ПИСМО

ОТ
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ – АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ

Уважаема госпожо Директор,
Обръщаме се към вас по повод проблем, за който наскоро ни информираха членове на Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев. Става дума за това, че част от ТЕЛК – комисиите не разполагат с необходимата техника, с която да бъде извършена качествена  и обективна преценка за състоянието на пациентите, възоснова на представени от тях изследвания.

Все повече рентгенографски кабинети използват компютърни дискове, вместо фотографска плака, а голяма част от Териториалните експертни лекарски  комисии  не разполагат с компютри, за да могат да направят реална преценка на състоянието на пациентите. Така се компрометира оценката на степента на трайно намалена работоспособност, поради факта, че при болест на Бехтерев необратимите увреждания ясно личат на рентгеновите снимки.

В последствие, пациентите са принудени да обжалват експертното становище, пред НЕЛК, което води до допълнителни затруднения и за болния, и за институцията.

Териториалните експертни лекарски комисии по никакъв начин не  уведомяват пациентите за съществуващия проблем с липсата на компютри и не опоменават изрични изисквания за носителя, на който трябва да бъдат предоставени.

Смятаме че е недопустимо в 21 век да се допуска хора с инвалидизиращи заболявания, каквато е болестта на Бехтерев, да бъдат дискриминирани и оценявани неадекватно поради липса на техника.

Уважаема госпожо Директор,
Бихме желали да бъде направена проверка по сигнала, който ви описахме, като ни уведoмите за резултата от нея.

21.03.2011г.
София
С уважение,
Боряна Ботева
/зам. председател БСБББ – АС/

ИЗТЕГЛИ ПИСМОТО В PDF ТУК