Tag: ренгенография

  • Писмо НЕЛК [91/21.03.2011]

    изх. № 91 / 21.03.2011 МЗ вх. № 63-00-36/22.03.2011 АМО вх. № М005-91-11/22.03.2011 НЕЛК вх. № 203 / 23.03.2011 ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ ДО ДИРЕКТОРА НА НЕЛК Д-Р КЪНЧО РАЙЧЕВ АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ Д-Р ЗЛАТИЦА ПЕТРОВА ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ – АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ Уважаема госпожо Директор,…