Tag: роактерма

  • Писмо изисквания на НЗОК [15-02-15/08.03.2013]

    БСБББ – АС  изх. №  141 / 20.02.2013 ОПРЗБ       изх. №74  / 20.02.2013 До д-р Пламен Цеков Управител на Национална Здравноосигурителна каса  Относно: Изискванияна НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ Уважаеми г-н Управител, При лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ…