СТАНОВИЩЕ на БСБББ – АС за венозните биологични агенти

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВОПАЗВАНЕТО Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

ДО НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА

СТАНОВИЩЕ

ОТ

БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

ИЗХ. НОМЕР – 72/2010

ВХ. НОМЕР МЗ – 6300141 / 11.11.2010

ВХ. НОМЕР НЗОК – 150253 / 11.11.2010

Уважаеми д-р Константинов /д-р Нешева/,

С това становище искаме да Ви обърнем внимание на проблем в нормативната база, която засяга болните от болестта на Бехтерев, както и други ревматологични заболявания. Става въпрос за венозната антицитокинова медикаментозна терапия, която се прилага за спиране на възпалителният процес при пациентите с горепосочените заболявания

С днешна дата такова лечение става възможно да се ползва, чрез кандидатстване за протокол според изискванията на НЗОК за лечение с антицитокинови лекарствени продукти. Всички антицитокинови лекарствени продукти независимо дали се прилагат върху пациента подкожно или венозно в момента са достъпни за пациента, поради факта, че се намират в Приложение 1 на позитивния лекарствен списък.

Смятаме, че има сериозен пропуск в нормативните уредба, тъй като венозните лекарствени продукти следва да се прилагат в болница и под лекарско наблюдение. От това, следва че те трябва да минат в Приложение 2 на позитивния лекарствен списък. Именно тук, виждаме сериозния проблем в наредбите. Ако тези лекарства бъдат преместени от Приложение 1 към Приложение 2, то пациентите няма да имат възможност да се лекуват , кандидатствайки за протокол от НЗОК според изискваният за лечение с антицитокинови лекарствени продукти. Минавайки към Приложение 2, те моментално попадат в клинична пътека, която се плаща от НЗОК в пъти по – малко от реалната стойност на медикамента. Разликата ще трябва да се доплаща или от пациента или от лечебното заведение.

Предлагаме на този етап въпросните медикаменти да останат в Приложение 1, което ще даде възможност на пациентите, които в момента се лекуват да не прекъсват терапията си (което е от изключителна важност при приемането на биологични средства). Особено сериозен е проблемът при хора, които се повлияват само от такива лекарства – те ще бъдат оставени без лечение, което им се полага. Така се застрашава не само здравословното им състояние, но се нарушават и правата им.

Изказваме своята готовност да се отзовем на Ваша покана, при желание от да ни включите в екипа, който ще работи по този случай.

Настояваме за сериозно разглеждане на проблема, който Ви описахме. Разчитаме на вашия професионализъм и очакваме в най – скоро време ситуацията да се реши в полза на пациентите.

11.11.2010г.

гр. София

С уважение,

ЖИВКО ЯНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ БСБББ – АС

Становище на БСБББ – АС за биологичните лекарствени средства

Становището е предадено на министъра на здравеопазването д-р Константинов на 18.10.2010г. в отговор на негово запитване отправено към сдружението.

НАТИСНИ ТУК, ЗА ДА ИЗТЕГЛИШ СТАНОВИЩЕТО.