Отговор Министерство на здравеопазването за липсата на компютърна техника в ТЕЛК

Отоговор на наше запитване. Натисни тук за да прочетете.

ИЗТЕГЛИ ОТГОВОРА НА PDF ТУК

Отговор НОИ РУСО Пазарджик – дефинитивно състояние при болест на Бехтерев

Отговор на искане отправено до РЗИ – Пазарджик чрез областният координатор на БСБББ – АС в Пазарджик

ИЗТЕГЛИ ОТГОВОРА В PDF ТУК

Дефинитивно състояние – запитване НОИ

изх. № 90 / 14.02.2011

ДО Г-ЖА ХРИСТИНА МИТРЕВА

УПРАВИТЕЛ НА

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ЗАПИТВАНЕ

ОТ

БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

Уважаема г-жо Митрева,

Във връзка със зачестилите въпроси от членове на БСБББ-АС относно понятието “дефинитивно състояние“, използвано в  Наредбата за медицинска експертиза (Приета с ПМС № 87 от 5.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г.) и конкретно в чл.69, т. 4:  “При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността (степента на увреждане) се определя пожизнен срок на инвалидността.” и т.5:  “При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 1.”, както и чл.78 т.4: “При дефинитивни състояния, при които не се очаква условията на труд да обусловят неблагоприятно развитие на заболяването, в експертното решение се записва, че лицето е в състояние да работи според квалификацията и възможностите си.” , бихме желали да изясните какво означава посоченото по-горе понятие “дефинитивно състояние“ и какви са критериите, по които се определя то.

гр. София, 14.2.2011 г.

С уважение:

Боряна Ботева,

зам.-председател на

БСБББ-АС

___________________________

ТЕЛК при болест на Бехтерев

Обовено на 26.05.2020г.

Извадка от НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

Раздел ХХIII

Заболявания на опорно-двигателния апарат

6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):

6.1. ранен стадий (независимо от локализацията – гръбначен стълб и периферни стави), без функционални нарушения и без оплаквания в хода на лечението: 10%

6.2. централна форма* (ангажиране на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб):

 • * снимка показва областите, които трябва да са засегнати, за да се класифицира като централна форма (шиен + торакален + лумбален). Само и единствено, ако и трите области са засегнати се приема, че има централна форма.

6.2.1. начално развитие с лек функционален дефицит: 40%

6.2.2. при ограничение на движението в засегнатите отдели на гръбначния стълб, без кифоза и лордоза: 71%

6.2.3. при липса на движение, с оформена кифоза и лордоза: 95%

Забележка 2. В съображението влизат функционалните дефицити от страна на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система, оценени в съответните части на таблицата.

6.3. Гръбначно-периферна форма. Оценката на окончателния процент трайно намалена работоспособност се изчислява, като се вземат предвид процентите, отразени в т. 4 и 6.2.

4.1. първи рентгено-анатомичен: 10%
4.2. втори рентгено-анатомичен стадий: 20%
4.3.трети рентгено-анатомичен стадий с възпалителна активност и леко изразен ортопедичен функционален дефицит, обусловен от заболяването – 50%
4.3.1. трети рентгено-анатомичен стадий с трудно овладяваща се възпалителна активност и умерен ортопедичен функционален дефицит, обусловен от заболяването – 75%;
4.4.четвърти рентгено-анатомичен стадий (сублуксации, фиброзна и костна анкилоза, мускулна атрофия) и тежък ортопедичен функционален дефицит на засегнатите стави – 95%.

Допълнителни обяснения:

 1. Видове форми на Бехтерев

  1. централна форма – оплакванията и промените са само от гръбначния стълб
  2. ризомиелична форма – оплакванията и промените са в гръбнака и “близките” стави (тазобедрени и раменни).
  3. гръбначно – периферна форма – оплакванията и промените са от гръбнака и периферните стави на ръцете и/или краката (лакътни, гривнени, малки стави на дланите и пръстите, съответно – коленни, глезенни, малките стави на стъпалата и пръстите, като промените са асиметрични).
  4. скандинавска форма – оплакванията и промените са от гръбнака и симетрично от малките стави на ръцете и/или краката , сходни с тези при ревматоиден артрит.
  5. висцерална форма – описаните извънгръбначни и извънставни прояви от страна на очите, сърцето , белите дробове и бъбреците. Срещат се рядко, предимно при забавено диагностициране и лечение и продължително развитие на болестта.
 2. Стадий на болест на Бехтерев

  1. I стадий – при ренгеновото изследване липсват ставни промени или се установява леко изразено разреждане на структурата на костите на възпалените стави (остеопороза)
  2. II стадий – горните промени и леко увреждане на ставния хрущял. Изразява се със стеснение на ставната междина – разстоянието между костите на на възплалените стави.
  3. III стадий – горните промени и наличие на кисти и ерозии по ставния ръб на костите на възпалителните стави.
  4. IV стадий – вкостяване на вътреставните структури (фиброзни и костни анкилози) и вследствие от него – сковаване на ставата и невъзможност за активно (по желение на болния) и пасивно (под външно въздействие) движение на ставата.
 3. Методически указания на НЕЛК за измерване

Препратка към НМЕ от сайт на НОИ.