Tag: телк плевен

  • И ТЕЛК в Плевен не разполага с компютри

    И ТЕЛК в Плевен не разполага с компютри. Това стана ясно след пореден сигнал на пациент в Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев (БСБББ). Само преди три месеца подобен случай имаше в София, където от ТЕЛК-комисия отказаха да разгледат рентгенови снимки на диск поради липса на техника. Вследствие на това, комисията постанови необосновано…