Анкета за проблеми с ТЕЛК решения

Във връзка с увеличеният брой оплаквания за получаване на нисък процент от ТЕЛК решения , сдружението създава анкета, за да събере информация, направи анализ и предприеме действия.

Представителн на сдружението ще се свърже с хората, които попълнят анкетата за да събере допълнителна информация.

Попълнете анкетата, ако смятате, че ТЕЛК решение, което сте получили е неправилно на този линк –> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUYbUa4XM2w-MuFQGfE_kP2UrGzLKSXeIhD9hQE7W6mQsMgQ/viewform?usp=sf_link

Информация за ТЕЛК при болест на Бехтерев и процентите, които се дават от комисиите може да научите тук –> http://bg.spondylitisbg.org/новини/телк-при-болест-на-бехтерев/

[183 / 15.08.2014] – Запитване до НЕЛК за ТЕЛК решения на хора с болест на Бехтерев

изх. № 183 / 15.08.2014г.

До

Д-Р КЪНЧО РАЙЧЕВ
ДИРЕКТОР
НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО за статистика за хора с болест на Бехтерев, получили ТЕЛК решения.

 

Уважаеми д-р Райчев,

Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска цел в обществена полза.

Сдружението е член на ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation) международна пациентска организация, както и в България на Федерация Български Пациентски Форум, която е една от четирите национално представени пациентски организации по смисъла на чл. 86 от Закона за здравето.

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:

  1. Колко хора са с ТЕЛК решения за поради болест на Бехтерев?
  2. Как процентно или цифром са разпределени като брой ТЕЛК решенията по области?
  3. Какво е процентното съотношение по групи ТЕЛК решенията при хора с болест на Бехтерев?
  4. Каква е натаваремостта на ТЕЛК комисиите по области?

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок.

С уважение,

Инж. Живко Янков

Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”62″]

 

[173 – 05.06.2014] – Писмо до НОИ относно ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Изх. номер 173 / 05.06.2014 г.

НОИ 15-02-37/06.06.14г.

До:

Г-н Димитър Манолов

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

 

Относно: НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) за профилактика и рехабилитация

Уважаеми г-н Манолов,

Предлагаме хората с експертно решение от ТЕЛК за общи заболявания и степен на увреждане, с болест на Бехтерев да имат достъп до парични помощи по програма за профилактика и рехабилитация на НОИ независимо дали са навършили възраст по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.

Очакваме съдействие от ваша страна за иницииране на промяна в НАРЕДБА No 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация.

Очакваме Вашия отговор.

 

С уважение,

инж. Живко Янков
/Председател на УС БСБББ – АС/

[download id=”53″]

[Пълен доклад] Социални измерения на хората с болестта на Бехтерев – Проучване 2012

На вашето внимание представяме пълен анализ на данните от проучванията, проведени през 2010 – 2012 година, сред членовете на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ – АС).

[download id=”32″]

Писмо до МТСП относно Подготвяни промени в правата, реда и условията за получаване на пенсия за инвалидност от хората с увреждания.

Изходящ номер: 003948

Дата: 19.04.2012

ДО:

Г-Н ТОTЮ  МЛАДЕНОВ

МИНИСТЪР  НА ТРУДА  И СОЦИАЛНАТА  ПОЛИТИКА НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

П И С М О

ОТ:

ИВАН  ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ФЕДЕРАЦИЯ  „БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ  ФОРУМ”

ОТНОСНО: Подготвяни промени в правата, реда и условията за получаване на пенсия за инвалидност от хората с увреждания.

Уважаеми Г-н Младенов,

Организациите-членове на Федерация Български пациентски форум (ФБПФ) са силно обезпокоени от факта, че национално представените пациентски организации не са включени в работната група, която подготвя промени в медицинската експертиза на работоспособността. Ние не сме информирани за становища на различни министерства и държавни институции, свързани с медицинската експертиза и отпускането на пенсия за инвалидност. Според нас българските граждани с трайно намалена работоспособност не са интегрирани, а в някои отношения са и дискриминирани.

Със съжаление научаваме, че представители  на държавните институции си позволяват да обвиняват хората с увреждания за лошото финансово състояние на страната, след като инвалидите са сред най-бедните ни сънародници.

Поради значимостта на проблемите, както и законовото ни задължение да защитаваме правата на пациентите, настояваме за спешна среща с Вас, на която да изложим нашите виждания и предложения.

Ще Ви бъдем благодарни, ако насрочите исканата от нас среща в удобно за Вас време – в следващите 5 (пет) работни дни.

С уважение:

Иван Димитров

Председател на ФБПФ