Покана в национално проучване тревожност

Показа за участие

в национално проучване “Тревожност при хора с болест на Бехтерев”

Основни цели на изследването са:

  1. Изследване на тревжност като черта при хора с болест на Бехтерев
  2. Изследване на тревожност като състояние в момент на социална изолация (COVID-19) при хора с болест на Бехтерев.
  3. Извеждане на резултати на хора с болест на Бехтерев спрямо норми за българска популация по двете скали (черта и състояние)

Участието в изследването включва:

  1. Анкета за тревожност като състояние
  2. Анкета за тревожност като черта

Необходим брой участници: 100 души с хора на Бехтерев и 30 души без хронични заболявания.

Старт на проучване –> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-5w0NNC0GvlOXdrhQdWfKW9DBvkb5BsGvvKWCONzykpnW9w/viewform?usp=sf_link

Или започнете попълване на проучването отдолу.

ПСИХОДИНАМИКА при хора с болест на Бехтерев – първи резултати от проучване

В прикачената презентация, която е подготвена от Елена Атанасова може да се запознаете с резултатите от тестовете, които бяха попълвани при срещите ни в последните 6 месеца.

psyhology_ElenaAtanasova

Съдържание:

1. Разум, емоции и тяло;

2. Емоциите като причина за възникване на болестите

3. Етиология на заболяванията

4. Класификация на соматичните заболявания и разстройства

5. Причини за възникване на психосоматични заболявания

6. Психодинамика при хора с болест на Бехтерев

– Качества на личността;

– конфликтна реакция;

– изследване на тревожността

Картина на един от резултатите получени:

results_psyhology_ElenaAtanasova

 

 Натиснете тук за да изтеглите презентацията (достъп чрез членската секция на сайта)