Tag: упражнения при седене на стол

  • Упражнения при седене на стол

    Стартова позиция: Седнете на удобен стол като колената при седене да направят 90 градуса. Ръцете да са отпуснати по тялото. Хванете здраво стола с лявата си ръка. Наклонете се бавно надясно колкото можете повече, без да наклонявате напред с тенденция да стигнете пода на земята с дясната си ръка. Повторете упражнението в обратната посока.

  • Упражнение странично въртене на стол

    Стартова позиция: Седнете удобно и стабилно на стол. Хванете ръцете си както е показано на фигурата. Завъртете горната част на тялото си /от кръста нагоре/в дясна посока колкото можете повече. Повторете упражнението в противоположната посока.

  • Упражнение за врат при седене на стол

    Застанете на стол стабилно и удобно. Завъртете вратът си наляво без да позволявате рамете да се завъртат. Повторете в обратна посока.