Как да се справим с хроничната болка? Многомодалната стратегия на функционалното възстановяване

Статията е публикувана за първи път през 2015 г. в зимното издание на „Spondylitis Plus“, списанието на Асоциацията по спондилит на Америка, което се публикува четири пъти годишно.

За болката и централната сенситизация писахме в есенното издание от 2015 г. на „Spondylitis Plus“. В този материал навлизаме по-дълбоко в темата и обръщаме внимание на възможностите за лечение на хроничната болка. Ако контролирате подходящо спондилоартрита, но все още изпитвате неконтролируема болка, то може да са необходими допълнителни терапии. От една страна, на разположение са многобройни варианти за лечение, като медикаментите за обезболяване може да облекчат състоянието на мнозина, но от друга страна, целта ни тук е да обсъдим функционалното възстановяване с оглед на управлението на болката и да се насочим към активни интервенции.

Благодарим на Американската асоциация по хронични болки, която ни позволи да използваме и адаптираме статии от нейните обширни ресурси по темата в Ръководството за лечение на хронична болка. Това Ръководство съдържа богати материали, които се проучват, създават и актуализират от лекари, които се занимават с управление на болката.

Започваме с въведение във функционалното възстановяване:

Функционалното възстановяване може да бъде дефинирано като процесът, по който човек придобива умения, познания и поведенчески промени, необходими да поеме или да си възвърне основната отговорност за своето физическо и емоционално благосъстояние.

Така функционалното възстановяване дава възможност на човек да постигне максимална функционална независимост, да бъде способен да възстанови или увеличи максимално ежедневните си дейности и [когато е възможно] да се върне към професионални и непрофесионални дейности.(1)

А какво става с БОЛКАТА? Не може ли просто подходящото лекарство или процедура просто да я премахне и да се върнем към пълната си функционалност? Не и според този модел; лекарствата и другите пасивни методи са само една част от решението на въпроса с хроничната болка. Според този модел, често липсва активната интервенция.

Да си представим, че човек с хронични болки е нещо като автомобил с четири спукани гуми. Очакваме, че просто ни трябва лекарство или лечение и болката ще изчезне. Но лекарството напомпва едната спукана гума. Остават ни три спукани гуми и не можем да се придвижим напред. Лекарството или лечението вероятно може да осигури 25 до 30 процента от облекчаването. Нека за момент спрем тук и се запитаме какво ни трябва, за да напомпаме и другите три гуми.

При всеки човек необходимата комбинация от терапии и интервенции ще е различна в зависимост от индивидуалните потребности. За разлика от традиционната медицина, в която „пациентът“ е пасивен участник, воденето на пълноценен живот с болка изиска от нас да поемем активна роля в процеса на възстановяване. Трябва да работим заедно със здравните професионалисти, за да открием какво е необходимо за напомпването и на другите три гуми.(2)

И така, какво точно означава „активна интервенция“? Активните интервенции са варианти на лечение, които изискват активното участие на съответния човек.

Активните интервенции включват образование, упражнения, функционални тренировки, психологически и поведенчески подходи.

Образование

Образоването относно хроничната болка трябва да започне веднага след идентифицирането на болката като хронична. Една от първи теми трябва да бъде как да помогнем на човек да осъзнае, че не може да бъде „поправен“, а вместо това болката трябва да бъде управлявана. Можем да мислим за хроничната болка подобно на други хронични заболявания като диабета например. Човек трябва да управлява диабета и да предотврати влошаването му и появата на други проблеми. Диабетът не може да бъде излекуван бързо или просто коригиран. Същото важи за хроничната болка. По-нататък за хроничната болка трябва да осъзнаем, че болката не е „само в ума“, но пък активният подход, насочен към човека като цяло, е най-ефективният начин за лечение на хронична болка. Възможно най-ясно трябва да бъде определено какво човек може да прави и какво не може да прави.(3)

Упражнения (активна терапия)

Основният мотив в лечението на повечето хора, които страдат от хронична болка, е да поддържат възможно най-добра физическа форма. Така например едно от най-добрите лечения за хроничната болка в долната част на гръбначния стълб са упражненията. След консултация със здравен специалист и/или физически терапевт трябва да се започне с програма за терапевтични упражнения, която стои в началото на всяка програма за лечение на хроничната болка.

Терапевтичните упражнения може да бъдат разделени на следните групи:

1. Упражнения за обхват на движението

2. Разтягане

3. Упражнения за сила

4. Сърдечносъдови упражнения.

Активната терапия се основава на идеята, че терапевтичните упражнения и/или активността способстват за възстановяване на гъвкавостта, силата, издръжливостта, функцията и обхвата на движението, като може да облекчи дискомфорта.

Хората, които страдат от хронична болка, може да се разочароват в началото, тъй като болката временно се увеличава от терапевтичните упражнения, поради което прекратяват лечението твърде рано преди да са постигнали максимален ефект. Дори и при най-простите упражнения трябва да се очаква увеличаване на болката в началото, но това може да се дължи и на лоша механика на тялото, ограничени или сковани движения, прекомерно използване на пострадала част или компенсаторни движения. Важно е да Ви съдейства здравен професионалист, който е запознат с лечението на хронични болки. Той може да Ви помогне не само при създаването на поетапна и внимателна програма за упражнения, но и при разпознаването на нови симптоми, за да се разграничи „добрият“ дискомфорт, който обичайно се свързва с интензифицирането на програмите за упражнения. 

Функционални тренировки

Функционалните тренировки са също толкова важни като изпълнението на ежедневна програма са упражнения. Вдигане, носене, бутане, дърпане, протягане, навеждане, движение на пръстите на ръцете и хващане са все примери за функционални движения, които се използват всеки ден. Мислете за ежедневните дейности като изпълнение на упражнения. Важно е първо да се определи настоящата способност за изпълнение на дадена задача. След това задачата се изпълнява с подходящо темпо, управление на повишаването на болката и бавен напредък.(5)

Определени упражнения може да се използват и като възможности за функционални тренировки, като при някои хора водят до изключителни резултати. Сред тях са тай чи, йога и ки гонг. 

Психологически и поведенчески подходи

Определението за болка е „…отрицателно сензорно или емоционално преживяване“ (Международна асоциация за изучаване на болката). В това определение се приема, че при болката има и емоционален отговор и реакция. Хората естествено отговарят на болката с желание да избягат от нея. В случая с хроничната болка човек трудно може да избяга от нещо, което идва отвътре в тялото. Понякога хората се опитват да избягат от болката, като се залежават и не са толкова активни. На пръв поглед подобни стратегии (наричани „избягване на страха“) може да ни се струват като добри, но заседяването всъщност увеличава болката, води да загуба на тонус и допринася за изпадане в депресия. Психолози в областта на болката може да ни помогнат да научим техники и умения за успокояване в случаи на болка. Проучванията показват, че психологическият дистрес във връзка с болката всъщност увеличава усещането за болка.

Терапевтите може да помогнат да се прекъсне цикълът, като съдействат за намиране на начини за постепенно подобряване на функциите, намаляване на притесненията и подобряване на настроението. Сред най-успешните стратегии са: наблюдаване на ежедневните дейности и настроение, техники за решаване на проблеми, изправяне срещу някои от повтарящите се притеснения, изпълнение на поетапна програма за упражнения, наблюдаване на подаваните от тялото сигнали, поддържане на ежедневна режим и график, научаване как да се определя темпото на дейностите, следене за хранителния режим и приема на калории, участие в разсейващи дейности с други хора, споделяне на свързаните с болката емоции, обръщане към други хора при нужда от помощ.

Терапевтите, които са специалисти в областта на поведенческата медицина, често предават техники за релаксация и различни интервенции за ума и тялото, включително диафрагмено дишане, прогресивна мускулна релаксация, автогенна релаксация, визуализация, контролирана релаксация и хипноза.

Важно е да се помни, че целта на психотерапията и поведенческата терапия е не да „излекува“ или да премахне болката и че посещението при психолог или друг специалист не означава, че болката не е реална. Психотерапията може да помогне на хората да управляват болката по-добре, за да намалят влиянието й върху техните дейности, взаимоотношения и други аспекти на живота им.(6)

Ако се върнем към сравнението с автомобила с четири спукани гуми, става ясно защо настоящите изследвания и добри практики в управлението на болка все повече препоръчват холистичен подход при хронична болка. Функционалното възстановяване е модел на лечение, който изисква много от живеещия с хронична болка човек, но също така предлага по-добри резултати в сравнение с другите интервенции досега.

Препратки, използвани с разрешението на Американската асоциация по хронични болки 

1. Feinberg, Steven, et al. „Resource Guide to Chronic Pain Medication & Treatment“, 2015, 130.

2. Feinberg, Steven, et al. „Resource Guide to Chronic Pain Medication & Treatment“, 2015, 9.

3. Feinberg, Steven, et al. „Resource Guide to Chronic Pain Medication & Treatment“, 2015, 118.

4. Feinberg, Steven, et al. „Resource Guide to Chronic Pain Medication & Treatment“, 2015, 119.

5. Feinberg, Steven, et al. „Resource Guide to Chronic Pain Medication & Treatment“, 2015, 120.

6. Feinberg, Steven, et al. „Resource Guide to Chronic Pain Medication & Treatment“, 2015, 124-128.

Превод: Д.Я.

Намерено е лечение за хроничната болка. Първият пациент с постоянен имплант на гръбначния стълб

Лекарите представят първото в световен мащаб лечение за хронична болка, което може да намали нуждата от болкоуспокояващи и да помогне на хората с болест на Паркинсон.

B80KWJ-spine_3473138bЛекарите вярват, че имплантите могат да имат по-широко приложение при лечението на хронична болка.

Лекари в Австралия провеждат първия експеримент за лечение на хронична болка, поставяйки в гръбначния стълб на пациент постоянен имплант, който може да записва сигнали от нервната система и да променя силата на импулсите, изпращани до засегнатите области.

Това е голямо постижение за лечението на хронична болка и може да помогне на пациентите да избягват болкоуспокояващи лекарства.

60-годишният Джо Грюъл, първият пациент с постоянен имплант, развълнувано споделя пред Fairfax Media, че повече от 30 години е страдал от хронична болка в гърба, а сега се чувства невероятно. Болката му е намаляла от 8-10 пункта по десетобалната система преди лечението до 2-3 веднага след това. Устройството, създадено от Saluda, му е било поставено в болницата Royal North Shore в Сидни във вторник.

“Има значително намаляване на болката” –  казва той.

Screen Shot 2015-10-18 at 23.22.50

Според д-р Чарлс Бруукър, който е поставил импланта, предимството на устройството се състои в това , че то може да записва сигнали, подавани от нервната система:
“Стимулаторът изпраща сигнали в гръбначния стълб и пациентът чувства гъделичкане в засегнатата област, което обърква мозъка и това води до липса на усещане на болка, има само приятно гъделичкащо усещане,” казва д-р Бруукър пред ABC News.

“Новото устройство подлежи на настройка на нивото на сигнала от страна на пациента и това е голямо предимство, защото при предишни устройства някои движения или сърдечни пулсации могат да проведат електрически сигнал, който може да бъде усетен като шок, а това би попречило на нормалния живот.”

Лекарите вярват, че имплантите могат да имат много по-широко приложение при хронична болка и да помогнат на пациенти с болест на Паркинсон.

Клеър Бейл, ръководител на проучването, споделя:

“Това ново лечение със стимулация на гръбначния стълб може да бъде нов важен инструмент във възможностите за справяне с болката при болестта на Паркинсон, но следва да бъде направено по-задълбочено проучване за типовете болка, които хората с това заболяване изпитват, и какво им повлиява най-добре. Знаем, че болката може да бъде голям проблем за повечето хора с болестта на Паркинсон, затова провеждаме най-голямото досега проучване точно за този аспект на заболяването.”

от: Джонатан Пърлман, Сидни, 15-ти Октомври, 2015.
източник: http://www.telegraph.co.uk

Резюме регионален форум “Сега вече знаете” ГАБРОВО 2013

На 22.06.2013г. в събота се проведе за първи път регионална среща на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев “Сега вече знаете” в област Габрово – етнографски комплекс “Етър”.

Срещата започна с лекция на д-р Мария Папазова (диетолог), която насочи вниманието на хората за “ХОЛИСТИЧНИЯТ ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА И В ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ”.

IMG_20130622_132933

По време на презентацията бяха обсъдени теми като Интегративната медицина – Медицината на бъдещето, ЕВОЛЮЦИЯ НА ГЕНЕТИКАТА В ЕПИГЕНЕТИКА, Здравето и  съвременната екологична обстановка, КОИ СА 7-те СКРИТИ “ЕКОДИАГНОЗИ “, ХРОНИЧНО КЛЕТЪЧНО ГЛАДУВАНЕ, ХРОНИЧНО СМЪРТОНОСНО ОБЕЗДВИЖВАНЕ. д-р Папазова обърна внимание, че основния епигенетичен проблем е СТРЕСА и как да се справяваме с него. Акцентира се върху СЪВРЕМЕННА ХРАНИТЕЛНА ПАРАДИГМА и важните акценти за правилно хранене. д-р Папазова направи КРАТЪК ХОЛИСТИЧЕН АНАЛИЗ НА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ и ОСНОВНИ ХОЛИСТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА. Внимание в края на презентацията се обърна на 12-те соли на живота. Презентацията на д-р Мария Папазова може да свалите от този линк (достъпна за членовете на сдружението).

Важно! Ако сте членове на сдружението и нямате достъп, може да подадете заявка на този линк. След одобрение ще имате достъп до всички материали на сайта, чрез username и парола, които автоматично ще ви се изпратят на email.

IMG_20130622_162850

Втората част на форума продължи с д-р Николай Николов (ревматолог). Лекцията, която протече под формата на въпроси и отговори започна с обяснения на основните методи за лечение на хроничната болка при болестта на Бехтерев. Акцентира върху проблемите свързани с работата на ревматолозите и предизвикателствата пред които са изправени. Обясниха се основните препоръки разписани в Брюкселската декларация и позитивите, които този Европейски документ може да донесе при правилното прилагане от страна на държавата. д-р Николов акцентира върху изключително дългото време, което отнеме за диагностициране на болестта на Бехтерев (между 5 и 8 години), като подчерта, че главна роля за намаляване на този дълъг процес може да изиграе образоваността на личните лекари при разпознаване на хроничната болка. Необходимо е при наличие на симптоми и индикации за хронична болка, общо практикуващите лекари да изпращат хората на консултация първо при специалист ревматолог.
При провеждане на лечение на вече доказан спондилит е нужно държавата да осигури необходимите прегледи и изследвания, като това може да се получи чрез промяна на действащите правила за диспансеризация.
В края на лекцията се дискутираше темата за биологичните медикаменти, които в последното десетилетие са най – успешната медикаментозна терапия в борбата с възпалителния процес при болестта на Бехтерев.

Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев изказва своите благодарности на д-р Мария Папазова и д-р Николай Николов за професионализма и вниманието, с което ни информираха за механизми, с които да подобрим качеството си на живот. Очакваме с нетърпение бъдещи срещи, на които по същия начин да споделят опита си.

IMG_20130622_164931

Участниците във форума си обещаха да се съберат отново в област Габрово през 2014 година.

В очакване на следващата среща с много надежда и усмивки.

БСБББ – АС

В брой 6 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”23″]

  • Регионална среща Благоевград 2012;
  • Първа конференция на Агора;
  • Пациенти с ревматологични заболявания – живот  между болка и надежда;
  • Информация и консултация;
  • Защита права и интереси;
  • Други събития’

[download id=”23″]

 

Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда

На 28.09.2012г. в Хотел ПАРК БАЧИНОВО се проведе семинар на тема “Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда”

Документален филм: „Животът ми с Мускуло-скелетно заболяване – Пътят” 

Лектор: доц. Божидар Ивков: „Преживяване на хроничната физическа болка при ревматичните заболявания”

д-р Родина Несторова – специалист ревматолог доболнична помощ – „Мускуло-скелетни заболявания и качеството на живот” и „Епидемиология на мускуло-скелетните заболявания и достъп до лечение”

Документален филм: „Животът ми с Мускуло-скелетно заболяване – болката е учител”

д-р Татяна Ангелова – директор на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация „Овча купел” – „Рехабилитация при заболявания на опорнодвигателния апарат”

Ваня Савова – психолог: „Скрита болка – психо-социални проблеми на хората с ревматични заболявания”

Снежана Божинова, Боряна Ботева: „Ролята на пациентските организации при решаване на проблемите на хора с мускулно-скелетни заболявания”

http://tv7.bg/weekend-s-mia-santova/VideoDetails&id=9463462
http://www.zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=rw9lvyyfRxg%3D
http://www.zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?share=facebook&evntid=56087
http://www.duma.bg/duma/node/40170
http://rummarinova.blogspot.com/2012/09/38.html
http://zorica6.log.bg/article.php?article_id=140618
http://duma.bg/sites/default/files/pdfs/Duma_232_2012.pdf (стр.16)

Сдружението изказва своите благодарности на Федерация Български пациентски форум, ПР Агенция “ИВ”,  The Work Foundation за организацията на семинара и невероятната подкрепа за всички хора с болест на Бехтерев и мускулно – скелетни заболявания.

БСБББ – АС