Tag: ювенилен артрит

  • [203/18.06.2015] – Предложения за промени в Изискванията на НЗОК

    203/18.06.2015г. ДО Д-р Глинка Комитов Директор на НЗОК КОПИЕ ДО Д-р Николай Ингилизов Директор Дирекция „ Лекарственипродукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане”                                                              Относно: Предложения за промени в Изискванията на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с  биологични антиремватични лекарствени продукти при болни…

  • [170 / 03.05.2014] Писмо относно нови Изисквания в сила от 01.03.2014г.

    изх. номер 170 / 05.03.2014 г. До: Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА УПРАВИТЕЛ НА НЗОК Копие до: ПРОФ. РУМЕН СТОИЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДР   Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014г.   Уважаема г-жо Управител, Във връзка…