Tag: eular berlin

  • В брой 4 на Информационен бюлетин четете…

    [download id=”19″] Информационна консултация; Резюме от форум на БСБББ – АС в гр. Русе; Участие на ОПРЗБ в редовен конгрес на EULAR в Берлин; Визита на PARE в София; Ежегоден конкурс на EULAR за есе “Едгар Стейн”; В България подписаха Брюкселска декларация; [download id=”19″]